Over EO

Mediabedrijf
De EO is een mediabedrijf. Dit betekent dat de EO in de samenleving cross-mediaal zichtbaar wil zijn via Televisie, Radio, Internet, Bladen en Evenementen.

Vereniging
De EO is een zelfstandige omroepvereniging binnen het publieke bestel. Betrokken leden dragen de EO. Een groot ledental zorgt voor verankering in de samenleving.

Publieke Omroep
De EO is onderdeel van de Nederlandse Publieke Omroep. De verantwoordelijkheden van het publieke bestel om te zorgen voor een brede programmering in de samenleving, is dus ook voor de EO-missie van belang.

Evangelie
De EO onderscheidt zich duidelijk van alle andere verenigingen binnen de Publieke Omroep. De medewerkers hebben het verlangen om vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus het Goede Nieuws van Gods Koninkrijk vorm te geven en door te geven. Vanuit dit verlangen wil de EO zoveel mogelijk mensen bereiken en bouwen aan de samenleving.

Ontdek Omroep.nl